SEO Portfolio joomlaqs.com

Zelená strecha šetrí energiu, peniaze aj zdravie

zel1

Zelená strecha ako súčasť realizácie stavby zažíva nový boom. Medzi laikmi, a mnohokrát aj v odborných kruhoch, je považovaná za synonymum zelenej architektúry.
Dnes vám chceme bližšie vysvetliť, čo pozitívne môže zelená strecha stavbe priniesť, ako k nej pristupovať, poodhalíme aj to, ako v praxi pristupujeme k jej skladbe  a v neposlednom rade si na pozoruhodných realizáciách ukážeme jej estetickú hodnotu.

Keď som v úvode článku spomenul nový boom zelených striech, bolo to z jediného dôvodu. Zelená strecha, t. j. strecha so substrátom a porastom (najčastejšie travinami) sa ako architektonické riešenie objavilo už pred viac ako dvoma tisíckami rokov.

Najstaršia zelená strecha je známa ako Semiramidine visuté záhrady z obdobia 600 p. n. l. postavené v Babylone a považované za jeden zo siedmich divov sveta.

zel2

Semiramidine visuté záhrady, ako si ich predstavoval Holanďan, Martin Heemskerck (16. stor.).

Bol to úžasne premyslený komplex záhrad kaskádovito týčiacich sa nad sebou po úctyhodných odskokoch 5 m do výšky. Povrch bol viacnásobne izolovaný skladbou využívajúcou smolu a olovo.

Zelené strechy v Európe

V našich zemepisných šírkach sa zelené zastrešenie využívalo napríklad pri známych zemľankách. Asi najtradičnejšou „krytinou“ sa zelená strecha stala v severských krajinách. Jej história siaha hlboko do obdobia pred 15. storočím

zel3Zelená strecha na stavbách farmy v Heidal, Nórsko

V Škandinávii (najmä v Nórsku) bola v minulosti zostava takejto strechy o niečo menej sofistikovaná. Na hydroizoláciu sa tradične používala stiahnutá  kôra zo stromu, najčastejšie z brezy a následne bola uložená „na preskáčku“. Podobne ako sa ukladá v južných oblastiach Talianska pálená korýtková škridla. Na tento povrch stačilo nasypať hlinu zhruba 30 – 50 cm, na okraj upevniť hranol alebo guľatinu a jednoduchá zelená strecha bola na svete. Na vtedajšie požiadavky slušne izolovala pred chladom.

Zelená strecha v praxi

1. Estetické hľadisko.  U rôznych ľudí býva rôzne, no ak má klient aspoň trochu vzťah k prírode, je pravdepodobné, že zelená strecha mu bude ladiť.

2. Ekonomické hľadisko – cena výstavby. Napriek rozšírenému názoru (najmä v našich zemepisných šírkach), že všetko nové musí byť zároveň aj drahé, platí skôr, že pri určovaní ceny najviac zaváži výber správnej stavebnej firmy.

3. Energeticko – ekonomické hľadisko. V lete pri správnom aplikovaní vytvára zelená strecha ideálnu ochranu objektu pred prehriatím. Majiteľovi domu tak ušetrí za montáž a používanie klimatizácie a v zime dopomáha tepelnej pohode.

4. Ekonomické hľadisko – rýchlosť výstavby. Pri extenzívnom zazelenení a použití EPDM fólie ako hydroizolácie môžu strechu s rozmerom 100 m2 zvládnuť štyria pracovníci za 10 hodín. Čo veľmi ťažko vieme zaručiť pri tradičných strechách.

5. Hygienické hľadisko. Pri správnom navrhnutí zelenej strechy (hrúbka substrátu, previs strechy, orientácia objektu, tienenie a pod.) nebudeme v dome potrebovať klimatizáciu a vyhneme sa tak jej negatívnym vplyvom. Ako sú najmä:

• vysúšanie vzduchu chladiacim systémom, pre človeka je primeraná vlhkosť prirodzená, naša sliznica dýchacích ciest je po vysušení náchylnejšia na ochorenie
• teplotné šoky a prechladnutie; klimatizácia nás v letných mesiacoch zvádza k nastaveniu nižších teplôt, pri opustení vychladeného priestoru je potom organizmus vystavený teplotnému šoku, čo môže mať za následok prechladnutia a zápaly
• okysličovanie priestoru exteriéru, kde sa budova, aj keď v minimálnom množstve, sama spolupodieľala na „tvorbe čerstvého vzduchu“
• lepšia mikroklíma; v mestách zabraňuje zelená strecha prehrievaniu ulíc, spoluvytvára prirodzenú vlhkosť prostredia a príjemnú klímu.
• zníženie prašnosti; rastliny na streche eliminujú eróziu vetrom a rozfúkanie mikro-čiastočiek prachu do ovzdušia
6. Akustické hľadisko. Zelená strecha má prirodzenú schopnosť pohlcovať hluk.

7. Ekologický dopad. Zelená strecha eliminuje problém rýchleho odvádzania dažďovej vody z prostredia a vhodne tak vplýva na správnu     cirkuláciu vody v prírode a nastoľuje tak prirodzenú rovnováhu mikroklímy.

Priekopník zelenej architektúry

zel4

Jeden so zakladateľov, priekopníkov a zanietených vyznávačov zeleného prístupu k architektúre Friedensreich Hundertwasser mal obľúbenú tézu, že „každý m2 zastavanej plochy domu, čiže stratená plocha zelene, by sa mala nahradiť; najlepšie zelenou strechou, stenou alebo zeleným balkónom“.

Podľa typu zazelenenia t. j. podľa skladby rastlín alebo, ak chcete, podľa toho, ako intenzívne sa treba o strechu starať, rozdeľujeme zelené strechy na extenzívne alebo intenzívne.

Extenzívna zelená strecha

Extenzívne zazelenenie je nenáročná skladba, o ktorú sa nie je potrebné pravidelne starať.  Výnimku tvoria malé kontroly klíčenia náletov – vetrom donesených semien. V niektorých prípadoch z nich môže vyrásť rastlina s príliš agresívnou koreňovou sústavou.

Pri tomto type sa jedná o malú hrúbku substrátu od 1 – 10 cm (odporúčaný štandard je cca 6 cm). V takejto chudobnej pôde sa vedia zakoreniť len rastliny s veľmi dobrou reakciou na extrémne výkyvy vlahy a nedostatku živín. Jedná sa o machy, rozchodníky a iné sukulenty. Tieto môžeme za veľké peniaze kupovať v malých kvetináčoch v špecializovaných obchodoch alebo si môžeme spraviť prechádzku do lesov na Záhorí (alebo iných suchých lesov Slovenska) a nazbierať si ich do sýtosti. Pri zbere odporúčame vyhnúť sa chráneným rastlinám a chráneným krajinným územiam.

Tieto priesady sa dobre rozmnožujú v správnych podmienkach. Z našej skúsenosti môžeme odporučiť, že keď pri začiatku stavebných prác na vhodnom mieste založíme plochu na predpestovanie vegetačného koberca, priesady budú do ukončenia stavby pripravené v dostatočnom množstve na aplikáciu na strechu. A navyše vami vypestované vegetačné koberce budú dobre adaptované na podmienky budúceho domova.

Ak nie je k dispozícii dostatok miesta (čo môže byť častý jav na dnešných malých pozemkoch) dá sa obrátiť s požiadavkou na profesionálnych pestovateľov vegetačných striech.

zel5

Intenzívna zelená strecha

Intenzívne zazelenenie je vhodné najmä na rovné strechy z dôvodu potreby pravidelnej údržby. Zväčša sa navrhuje strecha automaticky zavlažovaná. Tento typ zelenej strechy prináša väčšie možnosti vo výbere rastlín, ktoré môžeme pestovať.

Substrát je v tomto prípade bohatší na živiny a jeho hrúbka sa medzi 5 a 10 cm, čo dovoľuje rastlinám rásť do výšky 10 cm. Pri hrúbke substrátu cca 25 cm je možné uvažovať o nízkych kríkoch a do substrátu s hrúbkou okolo 250 cm je možné sadiť aj nízkokmenné stromčeky. Do hrubšieho substrátu sa dokonca sadia stromy štandardného vzrastu. Tu však už musíme zohľadňovať vysoké statické výpočtové zaťaženie na m2 nad 3,7 kN, čo samozrejme ovplyvňuje ekonomiku stavby a limity statiky objektu.

zel6

Skladba vegetačnej (zelenej) strechy

zel7

Táto skladba sa dá vo všeobecnosti uplatniť na všetky zelené strechy.

Nepriepustná zelená strecha vzniká už pri projektovaní

Už pri samotnom projektovaní stavby odporúčame vyhýbať sa všetkým vertikálnym perforáciám strešného plášťa. Prípadné odvetrania kanalizácie, komíny, prechody pre antény a pod. môžu byť kritickými miestami a spôsobiť defekty homogenity strešného plášťa. Všeobecne platí zásada, že čím viac máme dier v streche, tým je pravdepodobnosť zatekania vyššia, aj keď všetko na stavbe sa v konečnom dôsledku odvíja od ľudského faktora.

Pre potešenie oka ponúkame nádherný príklad použitia zelených striech.

zel8

GLOBAL MAX, s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava
IČO: 47 062 827
DIČ:

Nájdete nás na facebooku