SEO Portfolio joomlaqs.com

Ako na zatepľovanie bytového domu?

Aj keď ide o nemalé prostriedky, ktoré zateplenie bytového domu zhltne, väčšina štúdií hovorí, že sa zateplenie oplatí. Prinášame vám zopár informácií, na čo by ste nemali zabudnúť, ak sa pre zatepľovanie rozhodnete.

V týchto teplých dňoch asi málokoho napadne zamýšľať sa nad otázkou či sa oplatí zahlasovať na domovej schôdzi za zatepľovanie bytového domu, v ktorom bývate. Ale práve v týchto dňoch je najvyšší čas rozhodnúť sa či sa vy a vaši susedia pustia do nemalej investície.

Úspora na teple

Na Slovensku sa nachádza viac ako 65 tisíc bytových domov s vyše 840 tisíc bytmi. Štatistický úrad SR v roku 2014 zverejnil, že zateplená je necelá polovica bytoviek. Priemerná štvorčlenná domácnosť v byte s celkovou plochou 72 metrov štvorcových spotrebuje ročne na vykurovanie 8 600 kilowatthodín tepla. To je viac ako polovica z celkovej spotrebovanej energie na prevádzku bytu. Pri nezateplenom bytovom dome najviac tepla uniká cez okná. Je to 30 až 50 %. Cez obvodové steny uniká od 25 do 40 % a cez strechu od 6 až do 20 %. Málo tepla môže unikať aj cez pivničné priestory. Ak sa rozhodne bytový dom pre úplne zateplenie, čiže výmenu okien, vchodových dverí, zateplenie obvodových stien a strechy, úspora tepla na vykurovanie by mala dosiahnuť viac ako 50 %. preto neodporúčame len čiastočné zateplenie.

Pozor na výber zhotoviteľa

Ak vlastníci bytov odsúhlasia nadpolovičnou väčšinou zatepľovanie bytového domu, treba si dať pozor na výber zhotoviteľa. V prvom rade si treba zistiť o zhotoviteľoch referencie. Nasleduje porovnanie cenových ponúk. Najlacnejšia nie vždy znamená najlepšia. V rámci nich je potrebné dať pozor na platobné podmienky. Dôležité je v zmluve zakotviť možnosť tzv. zádržného, to znamená, že realizačnej firme doplatíte napríklad 5 % z celkového rozpočtu až po odstránení chýb a nedorobkov.

Rozsah projektu obnovy

• sanácia lodžií, balkónov a terás • výmena okien • výmena vchodových dverí
• zateplenie obvodových stien
• obnova a zateplenie strechy • zateplenie vnútorných stien a stropu nad nevykurovanými priestormi
• úprava vstupu do budovy
• v prípade potreby aj obnova technických zariadení budovy, ako sú rozvody vody,     
  kanalizácie, plynu, vykurovania a s tým súvisiaceho merania a regulácie

Kde nájsť peniaze na zatepľovanie

Pri rozhodovaní vlastníkov bytov, či ísť do zateplenia bytového domu, alebo nie často krát zohrávajú financie. V dnešnej dobe však už existuje viacero podporných programov, kde sa dajú peniaze na zateplenie zohnať. Štátny fond rozvoja bývania napríklad poskytuje na zatepľovanie bytového domu úver na dvadsať rokov s úrokovou sadzbou 1,5 %. Podmienkou je, aby budova bola skolaudovaná do konca roka 2001, a aby bolo zateplenie bytovky úplné, teda aj s výmenou okien. Maximálna hodnota tohto úveru je 85 eur za meter štvorcový plochy zatepľovanej konštrukcie.

Čo získate dodatočným zateplením bytového domu

- znížite tepelné straty, a tým aj spotrebu tepla na vykurovanie
- lepšie využijete tepelnoakumulačné vlastnosti obvodových stien, vďaka čomu sa ustáli vnútorná klíma a spomalí              
  ochladzovanie miestností pri prerušení vykurovania
- zvýšite vnútornú povrchovú teplotu stien, a tak zabezpečíte tepelnú pohodu pri nižšej vnútornej teplote
- obmedzíte nepríjemné prehrievanie miestností pri vysokých teplotách v lete
- minimalizujete miesta s najväčším únikom tepla cez tzv. tepelné mosty
- predídete zrážaniu vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien a zabránite vzniku plesní v chladných rohoch 
  miestností, samozrejme, pri dostatočnom a pravidelnom vetraní
- zamedzíte zatekaniu v stykoch obvodových stien a pri oknách
- zvýšite odolnosť obvodových stien bytového domu proti poveternostným vplyvom a ochranu výstuže železobetónových a    
  pórobetónových panelov pred koróziou, predĺžite tak pôvodnú technickú životnosť budovy aj o niekoľko desiatok rokov
- vytvoríte nové architektonické stvárnenie bytového domu a zhodnotíte ho

Na záver si dovolím ešte jedno anglické príslovie:
Sklamanie z nízkej kvality trvá dlhšie ako uspokojenie z nízkej ceny...


Ďakujem za pozornosť,
s pozdravom
Klačko Ľubomír
zástupca konateľa spoločnosti GLOBAL MAX, s.r.o.

GLOBAL MAX, s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava
IČO: 47 062 827
DIČ:

Nájdete nás na facebooku